Bulgarische Bildungs- und Kulturförderung Mannheim e.V., Mannheim

Bulgarische Schule “Dr. Peter Beron”,  Mannheim

Schulunterricht-Adresse:

Wasserwerkstrasse 70 (ehem. Elementary School Franklin),

D-68309 Mannheim

 

Korrespondenzadresse:

Ortenaustr. 20

D-68163 Mannheim

Telefon: +49 (0)1797396744

Fax: +49 (0) 621 86429934

E-Mail: info@bgschule-mannheim.de

URL: bgschule-mannheim.de